Logo: Nowa energia w nauczaniu
Logo: Zachodnia Izba Przemysło-Handlowa Logo: Lubuskie Warte Zachodu Logo: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny
Nowa energia w nauczaniu - „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”

Rekrutacja

Zakończenie rekrutacji

UWAGA !!! UWAGA !!! UWAGA !!!

Zasady rekrutacji Uczestników projektu

 1. Kandydaci zainteresowani udziałem w Projekcie zobowiązani są do złożenia wymaganych przez Organizatora projektu wypełnionych i podpisanych dokumentów. Dokumenty należy wysłać pocztą lub złożyć osobiście w Biurze projektu Partnera: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. ul.Łokietka 23, pok. 13
  (I piętro), 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (95) 721-61-19 do dnia 26.09.2014
 2. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
  1. Etap I: złożenie wymaganych dokumentów
  2. Etap II: decyzja o zakwalifikowaniu
   Informację o zakwalifikowaniu do Projektu Kandydaci otrzymają telefonicznie lub pisemnie w formie elektronicznej (e-mail). Komisja rekrutacyjna w składzie: Koordynator projektu i Specjalista ds. organizacyjnych ustali listę podstawową i rezerwową, biorąc pod uwagę kryteria wyboru i kolejność zgłoszeń.
  3. Etap III: podpisanie Deklaracji uczestnictwa w projekcie
   Pierwszego dnia szkolenia Kandydaci podpisują Deklarację uczestnictwa w projekcie. Podpisane dokumenty zostają przekazane do Biura projektu.
 3. Kandydat staje się Uczestnikiem projektu z chwilą podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie. Nie złożenie przez Kandydata wszystkich wymaganych dokumentów skutkuje utratą przez niego prawa udziału w projekcie.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ szkolenia "e-Nauczanie"(pobierz plik PDF)

PEŁNY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - „Nowa energia w nauczaniu” (pobierz plik PDF)

 Człowiek - najlepsza inwestycja