Logo: Nowa energia w nauczaniu
Logo: Zachodnia Izba Przemysło-Handlowa Logo: Lubuskie Warte Zachodu Logo: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny
Nowa energia w nauczaniu - „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”

O projekcie

Rozwój umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych
nauczycieli województwa lubuskiego

Projekt realizowany w ramach Działania 9.4
Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Projekt – „Nowa energia w nauczaniu” nr 1/POKL/9.4/2013

Cel projektu:

Wzrost kompetencji 280 nauczycieli (w tym 60% kobiet) z województwa lubuskiego (w tym co najmniej 50% na terenach wiejskich) w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w kształceniu potwierdzone Europejskim Certyfikatem Kompetencji Informatycznych.

Pobierz prezentację - plik PDF

 Człowiek - najlepsza inwestycja