Logo: Nowa energia w nauczaniu
Logo: Zachodnia Izba Przemysło-Handlowa Logo: Lubuskie Warte Zachodu Logo: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny
Nowa energia w nauczaniu - „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”

Zespół zarzadzający

  • Joanna Porzuczek-Staszak – Koordynator projektu
  • Roman Sondej – Specjalista ds. organizacyjnych
  • Grzegorz Petri – Specjalista ds. strony internetowej
  • Dariusz Sapkowski – Opracowanie graficzne materiałów promocyjnych
 Człowiek - najlepsza inwestycja