Logo: Nowa energia w nauczaniu
Logo: Zachodnia Izba Przemysło-Handlowa Logo: Lubuskie Warte Zachodu Logo: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny
Nowa energia w nauczaniu - „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”

Kontakt

 • Koordynator projektu: Joanna Porzuczek-Staszak
 • Zachodnia Izba Przemysłowo - Handlowa w Gorzowie Wlkp.
 • ul.Kazimierza Wielkiego 1, 66-400 Gorzów Wlkp.
 • tel.: 95/739-03-11
 • e-mail: staszak@euroinvest.pl
 • Specjalista ds. organizacyjnych: Roman Sondej
 • Wojewódzki Ośrodek Metodyczny
 • ul. Łokietka 23, 66-400 Gorzów Wielkopolski
 • tel.: 95/721-61-19
 • e-mail: roman.sondej@womgorz.edu.pl
 • Specjalista ds. strony internetowej: Grzegorz Petri
 • Wojewódzki Ośrodek Metodyczny
 • ul. Łokietka 23, 66-400 Gorzów Wielkopolski
 • tel.: 95/7-216-120
 • e-mail: admin@womgorz.edu.pl
 Człowiek - najlepsza inwestycja