Logo: Zachodnia Izba Przemysło-Handlowa Logo: Lubuskie Warte Zachodu Logo: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny
Nowa energia w nauczaniu - „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”
Obraz: żółto-niebieski kołtun

Nowa energia w nauczaniu

Projekt realizowany w ramach działania 9.4

„Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

 Człowiek - najlepsza inwestycja